Borun ana yakıt maddesi olarak kullanılması gibi bir teknolojinin varlığı söz konusu değildir. Burada altı çizilmesi gereken husus, borun yakıt teknolojisinde bir enerji kaynağı olarak değil, hidrojen depolanmasında kullanılan bir madde olduğu gerçeğidir.