Bor ürünleri tüketim alanlarının hiçbirinde ana bileşen olmayıp diğer endüstriyel minerallerle birlikte prosese beslenerek nihai ürünün bünyesine girmekte ve malzemeye farklı özellikler katmaktadır.