Bor stratejiktir, çok üretelim çok satalım

Rezerv açısından zengin olmamız, ülkemizin güvenli bir tedarikçi olarak görülmesini sağlamaktadır. Ancak rezervin güce dönüşmesi, üretim kapasitesinin ve ürün kalitesinin yüksekliğinin yanında, ürün çeşitliliği ve müşteri beklentilerinin karşılanması ile anlamlı hale gelmektedir.