Türkiye’de her yerde madencilik yapılabilmektedir
Toplam 22,9 milyon hektarlık alanın yaklaşık 10 milyon hektarlık kısmı madenciliğe kapalı olup bu alanlarda herhangi bir madencilik faaliyeti yapılamamaktadır.
Çin’e Blok mermer satıp, işlenmiş olarak geri alıyoruz
Çin dünyadan 1,76 milyar USD blok mermer traverten ithal etmekte olup bunun yaklaşık %50’si (870 milyon USD) Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan, Çin’in işlenmiş mermer traverten ihracatı 1,4 milyar USD olup Türkiye’nin Çin’den işlenmiş mermer traverten ithalatı sadece 1,4 milyon USD’dır. Çin ithal ettiği blok mermer travertenlerin yaklaşık %90’lık kısmını iç piyasada tüketim amaçlı kullanmaktadır. 
Bor enerji kaynağıdır
Borun ana yakıt maddesi olarak kullanılması gibi bir teknolojinin varlığı söz konusu değildir. Burada altı çizilmesi gereken husus, borun yakıt teknolojisinde bir enerji kaynağı olarak değil, hidrojen depolanmasında kullanılan bir madde olduğu gerçeğidir.
Bor nihai üründür
Bor ürünleri tüketim alanlarının hiçbirinde ana bileşen olmayıp diğer endüstriyel minerallerle birlikte prosese beslenerek nihai ürünün bünyesine girmekte ve malzemeye farklı özellikler katmaktadır.
Bor stratejiktir, çok üretelim çok satalım
Rezerv açısından zengin olmamız, ülkemizin güvenli bir tedarikçi olarak görülmesini sağlamaktadır. Ancak rezervin güce dönüşmesi, üretim kapasitesinin ve ürün kalitesinin yüksekliğinin yanında, ürün çeşitliliği ve müşteri beklentilerinin karşılanması ile anlamlı hale gelmektedir.
Bor pazarı dünyada trilyon doları bulmaktadır
Dünya bor pazarı 2 milyar USD olup dünya bor rezervleri yaklaşık 4,5 milyar tondur.  Bor cevherinden borik asit üretmekteyiz. Borik asit için ton başına 1000 ile 1200 dolar arası satış rakamından bahsediyoruz. Cevherden borik aside geçerken, 1’e 6 kadar bir katma değer kazanıyoruz. Yani boru topraktan çıktığı şekilde satmıyoruz. Boru rafine bir ürüne çeviriyoruz. Bunun […]
Bor işlenmeden, ham ürün olarak satılmaktadır
Bor ham olarak satıldığı gibi işlenerek uç ürün olarak da satılmaktadır. Bor, 31 tesiste 22 ürüne dönüştürülürken, cevher hali ton başına 200 dolara satılırken, bugün borik asitin tonu 1000 dolara, bor karbür tozu 40 bin dolara, tank zırhının tonu ise 400 bin dolara satılmaktadır. 
İnsanlar siyanür yüzünden sakat kalıyor ya da kanser oluyorlar
Bunların tamamını tesisleri incelemek ve bölge halkı ile yerinde görüşmek üzere davet ediyoruz.
Siyanürle altın aranmaktadır
Altın madeni aramalarında siyanür kesinlikle kullanılmaz. Siyanür altının aramasında değil ayrıştırılmasında, bir başka ifade ile üretiminde yönetilebilir bir ortamda kullanılır. Demir, bakır, kurşun, çinko, kömür vb. diğer maden aramaları nasıl yapılıyorsa altın madeni aramaları da aynı şekilde yapılmaktadır. Altın madeni aramalarında siyanür kullandığına ilişkin yapılan haberler şehir efsanesinden ibarettir.
Kaz Dağları Milli Parkının içerisinde maden araması yapılmaktadır
Maden aramaları, madenciliğe kısıtlı olmayan yerlerde yapılır. Söz konusu maden, Kaz Dağları’ndan tam 40 kilometre uzakta bulunan Kirazlı köyündedir. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon hektar alanda madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Bu alanlar madencilik faaliyetlerine kısıtlıdır. Askeri bölgeler, sit alanları, milli parklar, su havzaları, tabiat parkları, turizm merkezleri gibi yerler madencilik faaliyetlerine kısıtlıdır.
Altın tesisleri devlet hakkı olarak %3,1 oranında üretimden devlete pay veriyor
Devlet hakkı, altının uluslararası piyasadaki ons karşılığı USD cinsinden belirlenir ve baremlere göre dönemler itibariyle farklı oranlar söz konusu olmaktadır.
Altın madeni ruhsatları yabancılara peşkeş çekiliyor
Türkiye’de yerli sermaye altın madenine yatırım yapmaktan çekiniyor, maden karşıtlığından dolayı sermayelerini riske etmek istemiyorlar.
Üretilen altınlarımızın hepsi yabancı ülkelere gidiyor
2000 yılından beri üretilen toplam 453 ton altının tamamı Merkez Bankası tarafından ön alım hakkı kullanılarak satın alınmıştır ve tamamı fiziki olarak kasasında bulunmaktadır. Sadece 1 maden, yarı mamul ürettiği için yurtdışına zenginleştirilmiş yarı mamul olarak satmaktadır. 2022 yılında Türkiye’de üretilen 31,5 ton altın için 2 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağlanmıştır. 
Kanada kendi ülkesinde altın üretimi yapmamaktadır
Kanada dünyanın 4. büyük altın üreticisi konumundadır. Her yıl yaklaşık 180 ton üretimi bulunmaktadır.