AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı kapsamında ülkemizin AB’nin ürün güvenliği alanındaki yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve vatandaşımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. 

Anılan yazıda devamla, tek pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mavi Rehberin güncellenmiş versiyonunun 29 Haziran 2022 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, rehberde AB ürün mevzuatının tüm kavram ve süreçleriyle açıklandığı, özellikle (AB) 2019/1020 sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü’nün kabulü sonrası değişiklikler, AB pazarına mesafeli ve çevrimiçi satışlar, ürünlerin tadil ve tamiri, yazılım, ürün talimatları ve güvenlik bilgileri ile Brexit sonrası duruma ilişkin hususların eklendiği belirtilmektedir. Ayrıca rehberin malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler hakkında bilgi edinmek isteyen ilgili taraflara yönelik olduğu bildirilmektedir. 

Bununla birlikte, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara ürünlerin tasarımı ve üretiminde uygunluk değerlendirmesi süreci ile akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda yol göstermesi amacıyla söz konusu rehberin dilimize çevrildiği ve tüm paydaşların kolayca ulaşabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/guncel-mavi-rehber linkinde yayınlandığı bildirilmektedir.