Doğal Taş Makine ve Teknolojileri UR-GE Proje Duyurusu

Birliğimiz  tarafından, üyelerimizin devlet desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile yürürlüğe konulan Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Proje Desteğine İlişkin Genelge” (UR-GE) çerçevesinde, Doğal Taş Makine ve Teknolojileri UR-GE Projesinin yürütülmesi planlanmaktadır. 

Proje kapsamında üyelerimize yönelik ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik faaliyetler düzenlenecektir. Projeye katılan üyelerimiz, proje kapsamında gerçekleşecek her bir faaliyetin toplam maliyetinin %75’i oranında devlet desteği alabilecektir. 

Bu itibarla, 2023 yılında başlatılması planlanan UR-GE projemize katılmayı talep eden makine ve teknolojileri alanında iştigal eden firmalarımızın https://tinyurl.com/urgemakine linkinde yer alan Katılımcı Şirket Talep Yazısı formunu proje adı kısmını boş bırakarak doldurup; formun imzalı ve kaşeli halini ekinde firma imza sirküleriyle beraber 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Notlar

  • UR-GE Projesi’nde yer almak isteyen firmaların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) üyesi ve doğal taş makine ve teknolojileri sektöründe faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.
  • Bir firma aynı anda sadece bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.
  • TURQUALITY desteğinden faydalanan firmalar ve şahıs firmaları, bu destekten yararlanamamaktadır.
  • UR-GE projesinde yer alacak firmanın Destek Yönetim Sistemi (DYS)’nde yararlanıcı olarak kayıtlı olması zorunludur. DYS kaydı bulunmayan firmaların projeye katılımı ve destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır. (https://immib.org.tr/tr/destek-yonetim-sistemi-dys-kayit-basvurulari)
  • Projenin süresi 36 ay’dır.
  • Proje başvurusu Bakanlığa DYS üzerinden Birliğimiz tarafından yapılacaktır.