Expo Minera 2024 Fuarı (Panama)

20-22 Mart 2024 tarihlerinde Panama’da Expo Minera 2024 fuarı düzenlenecektir. Fuarın organizatörlüğünü Panama Maden Odası (CAMIPA) yapmakta olup, ülkede madencilik konusunda yetkili tek ve en büyük sektörel yapılanmadır.

Panama’da son yıllarda önemli gelişmelerin kaydedildiği madencilik sektörü, yaklaşık % 5 oranıyla, Panama Kanalı’ndan sonra milli gelire en fazla katkı sağlayan sektördür. Bakır ihracatı, Panama’nın toplam ihracatının yaklaşık % 80’ine denk gelmektedir. Bakıra ilave olarak ülkede altın madenlerinin bulunduğu da bilinmektedir.

Başta bakır madeni olmak üzere Panama’da çıkarılan madenlerin işlenebilmesi için maden eritilmesinde kullanılan ekipmanlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

camipa.org