İMMİB’in Yürüttüğü AWARE Projesi ile Metal Olmayan Mineraller Sanayinde İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesi Geliştirilecek

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri koordinatörlüğünde yürütülen “Su Kaybının Önlenmesiyle İklim Değişikliğine Dayanıklılık ve Uyumun Desteklenmesi Projesi (AWARE)” açılış toplantısı 10 Mayıs 2024’te düzenlendi.

Diğer metal olmayan mineraller ve kimya sektörlerinde iklim değişikliğinin etkileri ile su yönetimini ele alacak olan AWARE Projesi’nin açılış toplantısı firmalar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından pek çok paydaşın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılım gösteren İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat ÖKSÜZ açılış konuşmasında su yönetiminin maden sektöründeki önemine değindi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hayata geçirilen bu proje T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında desteklenmektedir. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği üyelerine de fayda sağlaması hedeflenen proje, maden sektöründe iklim değişikliğine uyum ve su yönetimi konularında faaliyetler gerçekleştirecek.

Proje, metalik olmayan mineraller sektörleri ile ve kimyasallar ve kimyasal ürünler alt sektörlerinde üretim süreçlerinde su yönetimi hakkında farkındalık oluşturmayı ve iklim değişikliğine direnci güçlendirmeyi hedeflemektedir. İklim değişikliğinin bu sektörler üzerinde yaratacağı etkiler hakkında geliştirilecek analizler, işletmelerin kendilerini bu etkilere karşı nasıl hazırlayabileceği konusunda rehberlik edecektir.

Projenin açılış toplantısı 10 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Sanayi, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantı İMMİB YouTube kanalında yayınlandı. Açılış toplantısında, proje ortağı olan Su Politikaları Derneği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcilerinin sunumlarının ardından proje faaliyetlerinin detayları aktarıldı. Ayrıca ülkemizde su yönetiminin ve su kaynaklarının durumu, iklim değişikliğinin sektörlere etkisi, projenin gelecek faaliyetlerinden paydaşların ve firmaların nasıl faydalanabileceği hususları ele alındı.

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat ÖKSÜZ gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şunları belirtti: “İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının azalması ve suyun kalitesindeki değişiklikler, tüm endüstri alanları gibi madencilik sektörü açısından da son derece önem arz etmektedir. Su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi hem sektörümüzün sürdürülebilirdiği hem de çevrenin korunması açısından büyük önem taşır. İşte bu noktada projemiz önemli bir adım atmaktadır. Suyun etkin kullanımı ve su kayıplarının azaltılması konusunda farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. İklim değişikliğinin sektörümüz üzerinde göstereceği etkilerin analiz edilmesi sayesinde geleceğe daha güçlü hazırlanmamız mümkün olacaktır.”

İlgili sektörlerin su yönetimi konusundaki farkındalıklarının artırılması yoluyla iklim değişikliğine uyum kapasitelerini güçlendirmek için geliştirilen AWARE Projesi’ne dair gelişmeler, projenin ve İMMİB’in sosyal medya hesaplarından takip edilebilecektir.