Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi (CARM)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Kanada’nın gümrüklerden sorumlu kurumu “Canada Border Services Agency”nin (CBSA), Kanada’ya ithal edilen ticari mallara uygulanan gümrük vergileri ve ticari hizmetlere konu diğer vergilerin değerlemesi ve tahsiline ilişkin yöntemi değiştirerek “CBSA Assessment and Revenue Management” (CARM) adlı dijital uygulamayı 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe koyacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkeye yapılan ithalat prosedürlerini basitleştirmek ve dış ticaret işlemlerine uygulanan vergilerdeki tahsilatı etkinleştirmek üzere, Kanada’nın ithalat işlemlerinde modern bir ara yüz hizmeti sunacağı, ithalatçılara kendi bilgilerine erişim sağlama imkânı getireceği ve ticaret kurallarına uyum süreçlerine katkı sağlayacağı ifade edilmekte olup https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/menu-eng.html bağlantısından CARM’a ilişkin detaylı bilgiye erişilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Kanada’ya mal ithal eden ve Kanada’da yerleşik olan veya olmayan tüm işletmeler ve CBSA ile işlem gerçekleştiren ve ticaret zincirinde yer alan diğer ortaklar için CARM platformuna kayıt yaptırma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Kanadalı ithalatçılar, gümrükleme şirketleri, ticaret danışmanlığı hizmeti sunan işletmeler ve mali teminat hizmeti sağlayıcı şirketler gibi ortakların CARM’a kayıt işlemlerine ilişkin bilgilerinhttps://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/start-passer-eng.html#s bağlantısında yer aldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, CBSA tarafından uygulanan “Release Prior to Payment” (RPP) adlı program sayesinde, gümrük ve diğer vergilere ilişkin ödeme ve muhasebe işlemleri tamamlanmadan önce ithal edilen eşyanın CBSA tarafından serbest bırakılmasına olanak tanındığı belirtilmektedir. Ayrıca, CARM sisteminin uygulanmasıyla RPP adlı programın sunduğu ayrıcalıklardan yararlanılmasına ilişkin düzenlemelerde ithalatçılar için başta teminatlara ilişkin hususlar olmak üzere önemli değişiklikler hayata geçirileceği, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/schedule-calendrier-eng.htmlbağlantısından söz konusu düzenlemelere ilişkin detaylı bilgiye ulaşılabileceği dile getirilmektedir. Öte yandan, CARM’ın geliştirilmesi amacıyla 2024 sonbaharında CBSA tarafından ilave adımların atılmasının beklendiği ve konuya ilişkin gelişmelerin takip edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.