Türkiye İhracatçılar Meclisi’inden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Moskova Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, son dönem jeopolitik gelişmeler doğrultusunda şekillenen Rusya Federasyonu dış ticaret politikaları çerçevesinde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen kritik ürünler listesinde yer alan çeşitli ürünlerin Rusya tarafından ithalatının finansmanı hususunda, halihazırda ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış Rusya Eximbankasının yetkilendirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, mezkur banka tarafından bir kredi programı ihdas edildiği, bu program ile doğrudan ithalatçı ya da ithalat sonrasında malı edinecek olan veya ithalat sözleşmesine bağlı üçüncü tarafların kredi tahsisinden 180 gün öncesine kadar bu işlemden doğan harcamaları krediye konu edilerek vade süresinin 5 yıla kadar uzatılabildiği, ithalatçının toplam ithalat bedelinin %100’üne kadar krediyi ruble ya da diğer döviz cinslerinde Rusya Eximbankasından temin edebileceği ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kritik ürünler listesinin 18 Mayıs 2022 tarihli Hükümet Kararnamesi ile yürürlüğe girdiği ve aşağıdaki bağlantı adresinden mezkur kararnameye ulaşılabileceği bildirilmektedir. 

Notlar

Dosyanın Birliğimiz iştigal alanındaki GTİP numaraları sarı ile işaretlenerek aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

http://static.government.ru/media/files/3JceT3PGSqhgCTYLe3fbijLmd7mLNAlI.pdf