Turkish Stones Youtube Kanalının Yönetimi ve Kanal için İçerik Üretimi Çalışmaları Hizmet Alımı İhalesi

İşbu hizmet alımı, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan TURQUALITY® tanıtım projesi desteği çerçevesinde Maden sektörünün ortak projelendirdiği Türk doğal taşının, “Turkish Stones” markası altında yurt dışı pazarlarda etkin bir şekilde tanıtılması için kabul edilen projesi kapsamında Turkish Stones Youtube kanalının yönetilmesi, içeriği için içerik fikirleri geliştirilmesi; geliştirilen bu içeriklerin tasarımlarının yapılması, kanal içeriğindeki videoların çekimlerinin yapılması/yaptırılması, üretilen içeriklerin reklamının yapılması,  kanalın güncel tutulması ve üretilen içeriklerin Turkish Stones markasının diğer tanıtım kanallarıyla uyum içinde  paylaşılmasıdır.

Bu kapsamda, ilgili hizmetlerin alımı için EK’teki şartname uyarınca hizmet alınması planlanmaktadır. Bu hizmetin alımı için açılan ihaleye EK’teki şartnamede detayları belirtilen hizmetler için fiyatlandırma yaparak (fiyat teklifi ve iş örnekleri ve referans listesi), toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı ve kaşeli teklif mektubu, firmanıza ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ve zarfın üzerine isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da firma kaşesi ile kaşelenip üzeri imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 17:00’e kadar teslim edilmelidir.

Tekliflerin Kargo ile Gönderileceği Adres:

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi
A-Blok Kat:6 (Maden Sektörü Şubesi) 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Serkan ŞİMŞİR
İMMİB Maden Sektör Şubesi

T  : 0 212 496 61 31
E : [email protected]
W: www.imib.org.tr

Ekler