Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, ihracatımızda sürekliliği sağlayarak mal ve hizmet ihracatımızı artırmak, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve/veya işletilmesi yoluyla uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine ihracatçılarımızın daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla dahil olmalarını sağlamak, önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 5449 sayılı “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 20 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bahse konu Karar kapsamında, stratejik öneme sahip ülkelerde kurulacak YLDA’lar ile tüm kıtalara Türkiye’nin ihraç ürünlerini tüketiciye en kısa yoldan, kesintisiz, hızlı ve ucuz bir şekilde ulaştırarak ülkemiz mal ve hizmet ihracatının daha da artırılmasının amaçlandığı dile getirilmektedir. Bu kapsamda, ABD/New Jersey şehrinin merkez alındığı ve ilaveten 9 farklı şehirde yer alan cep depolardan oluşan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı (YLDA) Projesinin 31/05/2023 tarihinde Bakanlıklarınca uygun bulunarak destek kapsamına alındığı bildirilmektedir. 

Diğer yandan, anılan YLDA kapsamında proje sahibi firma tarafından bir yazı iletildiği; söz konusu yazıda firmanın ana merkezi olan New Jersey eyaletinde bulunan depolarının faaliyetlerine başlamış bulunduğu, Türkiye’den Amerika’ya ihracat yapmak isteyen firmalarımıza destek olabilmek ve projeleri çerçevesinde Türk ihracatçı firmalara hedeflenenin de üzerinde depolama hizmeti sunabileceği, ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsamında YLDA ana merkezi olan New Jersey depolarında ve Savannah’ta bulunan cep depolarında süre ve alan (m2) bilgilerinin şirketlerinin ABD’de görev yapan yöneticilerince belirlenmek üzere ücretsiz depolama imkanı sunmak istediği ifade edilmektedir.

ABD-YLDA İletişim Bilgileri:

Proje Merkezi:
ABD – NEW JERSEY: 269 Wyckoff Mills Rd East Windsor , NJ 08520
Telefon: +1 732 230 37 48
Fax: +1 201 773 07 31
İletişim: [email protected]

Proje Cep Deposu:
ABD – SAVANNAH: 2811 US Highway 80 West, Garden City, Georgia 31408
Telefon: 912 221 5501
İletişim: [email protected]