İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından, üyelerimizin devlet desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile yürürlüğe konulan Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Proje Desteğine İlişkin Genelge” (UR-GE) çerçevesinde, Endüstriyel Mineraller Sektörü UR-GE projesinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında üyelerimize yönelik ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik faaliyetler düzenlenecektir. Projeye katılan üyelerimiz, proje kapsamında gerçekleşecek her bir faaliyetin toplam maliyetinin %75’i oranında devlet desteğinden faydalanma imkanına sahip olabilecektir.

Bu itibarla, UR-GE projemize katılmayı talep eden firmalarımızın http://tinyurl.com/mineralurge linkinde yer alan Katılımcı Şirket Talep Yazısı formunu doldurup; formun imzalı ve kaşeli halini ekinde başvuru listesi excel dosyası ve firma imza sirküleriyle beraber 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine iletmeleri ve Katılımcı Şirket Talep yazısının imzalı ve kaşeli orijinalini aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

Adres

Dış Ticaret Kompleksi. Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 A Blok K:6 Bahçelievler, İstanbul.

Notlar

  • UR-GE Projesi’nde yer almak isteyen firmaların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) üyesi ve Endüstriyel Mineraller sektöründe faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.
  • Bir firma aynı anda sadece bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.
  • TURQUALITY desteğinden faydalanan firmalar, bu destekten yararlanamamaktadır.
  • Şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır.
  • UR-GE Projesinde yer alacak firmanın Destek Yönetim Sistemi (DYS)’nde yararlanıcı olarak kayıtlı olması zorunludur. DYS kaydı bulunmayan firmaların heyete katılımı ve destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır. (https://immib.org.tr/tr/destek-yonetim-sistemi-dys-kayit-basvurulari)
  • Projenin süresi 36 ay’dır.

Bilgi Notu

UR-GE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

1- İhtiyaç Analizi

Projenin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirket, sektör, pazar analizi, değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyelleri belirlenerek, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanacak ve projenin yol haritası belirlenecektir.

2- Eğitim ve Danışmanlık Programları

Proje kapsamında belirlenen proje yol haritası doğrultulusunda firmalara belirlenen ihtiyaçları esas alınarak ihracat kapasitelerini artırmak ve geliştirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık programları düzenlenecektir.

3- Yurtdışı Pazarlama Programları

Proje kapsamında belirlenen hedef ülke pazarlarına uluslararası ticaret ve alım heyetlerinin düzenlenmesi ve proje süresince uzak ülkelerde düzenlenecek 5 fuara stantlı katılım organizasyonları destek kapsamında değerlendirilecektir.

4- Tanıtım Faaliyeti

Proje kapsamında küme web sitesi tasarımı, tanıtım filmi ve broşürü, küme logosu tasarımı giderleri destek kapsamında değerlendirilecektir