Hoşgeldiniz

Ülkemiz karbonatlı mermer oluşumları (yumuşak mermerler-Kun 2013) yönünden çok zengindir. Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alması, bu sonucu doğurmuştur. Mermerciler ve mermerle uğraşanlar arasında “ dünya mermer rezervlerinin % 30 undan fazlası Türkiye’dedir ” deyişi literatüre de girmiştir. Ancak günümüze kadar bu fikri doğrulayan bir mermer ocak ve rezerv dökümü yapılamamıştır.  Türkiye’de üretilen mermer türlerinin çokluğu ve çeşitliliği, bunların anlatılmasında basit olsa da bir sınıflandırmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.

Ülkemizde, doğal taş üretiminin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Mermer sektörü; 2013 yılında ihracat rekoru kırarak, 1988 yılında 14.4 milyon dolar olan doğal taş ihracatını,  2,2 milyar dolara çıkarmıştır.

Türkiye’deki karbonatlı mermer ocaklarına ait konumları görüntülemek için aşağıdaki kutucuklardan birine tıklayınız…