Feldspatlar yerkabuğunun %60-65’ini oluşturan sodyum, potasyum, kalsiyum, lityum ve bazen de baryum ve sezyum ve bu elementin izomorf birleşimi ile oluşmuş susuz alümina silikatlardır. Bu mineraller her magma kütlesinde değişik şekillerde bulunduklarından bunların soğuyup kristalleşmesi ile yer yer feldspat zonları ve yatakları oluşmuştur. Seramik ve cam sektörünün temel hammaddesi olan feldspatlar ülkemizde de yaygın olarak bulunmakla birlikte çoğunlukla safsızlık olarak rutil, sfen, mika, vb. demir ve titan mineralleri içermekte ve kullanılabilmeleri için bu safsızlıklardan temizlenerek alkali içerikleri açısından zenginleştirilmeleri gerekmektedir.

Feldspatlar magmatik kayaçların en yaygın minerali ve yerkabuğunda çok bulunan bir mineral olmasına karşın ekonomik olan yatakları pegmatitler ve kaba taneli granitik kayaçlardır (MTA 2017, DPT 2001).

Türkiye’de Feldspat Yataklarının Durumu

Ülkemizdeki başlıca feldspat yatakları Çine (Aydın), Demirci (Manisa), Simav (Kütahya), Milas (Muğla) Kırşehir, Yozgat ve Artvin ile Ardahan yöresindedir. Türkiye’nin feldspat rezervi dünya rezervinin %10’u kadardır (MTA 2017, DPT 2001, MAPEG).