Duyurular

Katar Ticaret Heyeti

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından üye firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde, doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın katılımı ile 13-16 Mart 2023 tarihleri arasında Katar’ın Doha şehrine yönelik bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu ticaret heyeti için, T.C. Ticaret Bakanlığı onayı alınması halinde, Birliğimiz tarafından katılımcı firma temsilcileri için destek tutarı oranında prefinansman sağlanacak ve anılan tebliğ kapsamında belirtilen %50 devlet desteğine ilave olarak, İMİB üyesi olan ve Birliğimiz üzerinden ihracatı bulunan firmalara yönelik kişi başı 1.000,00 USD olmak üzere sabit fiyat uygulanacaktır. 

Katar Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti için firma kontenjanımız sınırlı olup, katılım bedelleri ekli tabloda sunulmaktadır. Heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://tinyurl.com/KATARSTH linkinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra katılım bedelini aşağıda yer alan banka hesabına yatırmaları ve ödeme dekontuyla beraber ek kısmında talep edilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak en geç 22.11.2022 Salı günü saat 17:30’a kadar e-posta yoluyla devrim.taskiran@immib.org.tr adresine ve ıslak imzalı belgeleri aşağıda yer alan Birlik adresine iletmeleri gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

İletişim İçin : 
Devrim Taşkıran 
Tel: 0212 454 02 12 / E-mail: devrim.taskiran@immib.org.tr
Adres: Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok K:6 Bahçelievler/İstanbul

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1. İMİB üyesi olan ve 2022 yılı maden ihracat rakamları dikkate alınarak İMİB üzerinden ihracatını gerçekleştirmiş firmalardan katılacak kişiler için kişi başı 1.000 USD, iki kişi için 2.000 USD olmak üzere tek fiyat uygulaması yapılacaktır. Destek Oranı

 

 

 

1 Kişi Katılım (Destek Dâhil) 

2 Kişi Katılım (Destek Dâhil) 

İMİB üyesi olan ve 2022 yılında İMİB üzerinden ihracat gerçekleştiren firmalar 

Bakanlık Desteği + Birlik Desteği ile 

1.000 USD 

2.000 USD 

İMİB üyesi olmayan ya da İMİB üyesi olup İMİB üzerinden ihracatı bulunmayan firmalar 

Bakanlık Desteği ile 

3.750 USD 

5.050 USD 

Bu çerçevede yukarıda yer alan katılım bedeline dâhil olan hizmetler aşağıda belirtilmiştir; 
• Konaklama (standart, oda + kahvaltı) 
• Ulaşım (ekonomi sınıfı) 
• İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu 
• Transfer Hizmeti 
• Organizasyon Hizmetleri (Toplantı salonu, tercüman, sektörel ziyaretler vb.) 

2. Heyete katılım için kontenjan sınırlı sayıda olup yoğun talep olması durumunda; başvuruda bulunan firmanın İMİB üyeliğinin olması ve ihracatının İMİB üzerinden geçen oranı, başvuru formunun doldurulmuş olması, heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tarih, heyet katılım bedelinin yatırıldığı tarih gibi kriterleri karşılayan firmalara öncelik sağlanacaktır. 
3. Sektörel ticaret heyetine katılacak şirketlerin Destek Yönetim Sistemi’nde (DYS) yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. DYS kaydı bulunmayan firmaların heyete katılımı ve destekten yararlanma imkânı bulunmamaktadır. (https://immib.org.tr/tr/destek-yonetim-sistemi-dys-kayit-basvurulari)
4. Heyete katılacak temsilcinin firma sahibi veya ortağı olması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi; heyete katılacak temsilcinin firma çalışanı olması halinde (Yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dâhil) ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK hizmetli listesinde katılacak temsilcinin adının geçtiği sayfanın e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.
5. Tüm imzalanacak belgelerin firma imza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Firma imza sirkülerinin de e-mail ile iletilmesi gerekmektedir. 
6. Şahıs firmaları Ticaret Bakanlığı desteğinden yararlanamamaktadır. 
7. Katar hükümeti tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında ülkeye giriş için talep edilen aşı sertifikası, PCR zorunluluğu, hızlı antijen testi vb. yükümlülüklerin heyet katılımcısı tarafından bireysel olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. 
8. Katılım bedelinin yatırılacağı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği USD hesabı banka bilgileri aşağıdaki gibidir:

USD HESAP BİLGİLERİ 

BANKA: 

VAKIFLAR BANKASI 

IBAN (USD): 

TR97 0001 5001 5804 8012 0284 44 

ŞUBE: 

GÜNEŞLİ TİCARİ 

HESAP NO 

00158048012028444 

 

NOT: Ödeme açıklamasına “Katar Sektörel Ticaret Heyeti Katılım Bedeli” yazılması rica olunur. 

Ekler ve Başvuru Evrakları: 

1- Taslak Program 
2- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK A-1) (Şirket unvanı doğru ve eksiksiz yazılmalı, firma kaşesi ve şirketi temsile yetkili kişinin imzası bulunmalıdır) 
3- Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK C-2) (Excel dosyası olarak e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir) 
4- Taahhütname 
5- Kişisel Verilerin Kullanımı Onay Formu 
6- Heyete katılan temsilcinin Şirket sahibi veya ortağı olunması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi (e-mail ile gönderilmelidir) 
7- Heyete Katılacak temsilcinin firma personeli olması halinde (yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dâhil) bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK bildirgesi (e-mail ile gönderilmelidir)

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7