İhracat miktar olarak 2023 Eylül ayında 2,22 milyon ton iken Ekim ayında 2,23 milyon tona yükselmiştir. İhracat değer olarak Eylül ayında 487,2 milyon dolar iken Ekim ayında 502 milyon dolar olmuştur.