İhracat miktar olarak 2023 Haziran ayında 2,6 milyon ton iken 2024 Haziran ayında 2,3 milyon tona gerilemiştir. İhracat değer olarak ise 2023 Haziran ayında 482,4 milyon USD iken 2024 Haziran ayında %10 düşerek 433,7 milyon USD olmuştur. Ocak – Haziran dönemi toplam maden ihracatı 2023 yılında 2,81 miyar USD iken 2024 yılı aynı dönemde %1,1 artarak 2,84 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.