İhracat miktar olarak 2024 şubat ayında 2,56 milyon ton iken 2024 mart ayında 2,51 milyon tona inmiştir. İhracat değer olarak ise 2024 şubat ayında 453,4 milyon dolar iken 2024 mart ayında 502,8 milyon dolar olmuştur.