İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonuyla firmaların ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesi kriterleri baz alınarak “İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları” olmak üzere 4 kulvarda gerçekleştirilen İnoSuit Programı’nın 15. dönemi 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır. Bahse konu programa başvurular devam etmekte olup 31 Temmuz 2023 tarihine kadar https://tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit linki üzerinden çevrimiçi olarak başvuru yapılabilmektedir.