İstanbul’da Madencilik Faaliyetini Kısıtlayan Düzenlemeye İptal

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen ve İstanbul’da madencilik faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan ve yasaklayan E-28611589-255.03-606799 sayılı, 08.11.2022 tarihli düzenleyici işleme karşı açmış olduğumuz dava neticelenmiş olup bahsi geçen düzenleyici işlem, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2023/1122 e. sayılı dosyasında verilen karar gereğince iptal edilmiştir. Söz konusu kararla birlikte İstanbul’da madencilik faaliyeti yapılabilmesi için gerekli olan orman izninin alınabilmesindeki engel ortadan kalkmıştır. İlgililere duyurulur.