Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler – Özbekistan

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Özbekistan: Özbekistan Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğinin 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın https://tinyurl.com/2dllx9pn adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Ekler