İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” ve “Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteklerine İlişkin Genelge” çerçevesinde, 2 – 5 Eylül 2024 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine yönelik doğal taş sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu ticaret heyeti için T.C. Ticaret Bakanlığı onayı alınması halinde, Birliğimiz tarafından katılımcı firmalar için destek tutarı oranında prefinansman sağlanacak olup firmalarımızın heyete katılımlarını teşvik etmek ve maliyetlerini azaltmak amacıyla prefinansmana ek olarak bazı giderlerin Birliğimiz tarafından karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri doğal taş sektörel ticaret heyeti için firma kontenjanımız sınırlı olup, katılım bedelleri ekli tabloda sunulmaktadır. Heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://tinyurl.com/imib-bae2024 linkinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra katılım bedelini aşağıda yer alan banka hesabına yatırmaları ve ödeme dekontuyla beraber ek kısmında talep edilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak en geç 11.06.2024 Salı günü saat 17:30’a kadar e-posta yoluyla [email protected] adresine ve ıslak imzalı belgeleri aşağıda yer alan Birlik adresine iletmeleri gerekmektedir.

İletişim

Yusuf Halil CALİP
0 212 496 61 32
[email protected]

Notlar

1. Destekler

Tek kişi Katılım (Destek Dâhil): 2.000 USD  2 Kişi Katılım (Destek Dâhil): 2.500 USD.

Katılım bedeline dâhil olan hizmetler aşağıda belirtilmiştir; Konaklama (kahvaltı dahil standart oda), Ulaşım (ekonomi sınıfı), İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu, Transfer Hizmeti, Organizasyon Hizmetleri (toplantı salonu, tercüman, sektörel ziyaretler vs.)

2. Heyete katılım için kontenjan sınırlı sayıda olup yoğun talep olması durumunda; başvuruda bulunan firmanın İMİB üyeliğinin olması ve ihracatının İMİB üzerinden geçen oranı, başvuru formunun doldurulmuş olması, heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tarih, heyet katılım bedelinin yatırıldığı tarih gibi kriterleri karşılayan firmalara öncelik sağlanacaktır.

3. Sektörel ticaret heyetine katılacak şirketlerin Destek Yönetim Sistemi’nde (DYS) yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. DYS kaydı bulunmayan firmaların heyete katılımı ve destekten yararlanma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıntılı Bilgi: https://immib.org.tr/tr/destek-yonetim-sistemi-dys-kayit-basvurulari

4. Heyete katılacak firma temsilcisinin firma sahibi veya ortağı olması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi; heyete katılacak firma temsilcisinin firma çalışanı olması halinde (Yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK hizmetli listesinde katılacak temsilcinin adının geçtiği sayfanın e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

5. Tüm imzalanacak belgelerin firma imza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Firma imza sirkülerinin de e-mail ile iletilmesi gerekmektedir.

6. Şahıs firmaları Ticaret Bakanlığı desteğinden yararlanamamaktadır.

7. Vize işlemleri ve ücretleri hizmete dâhil olmayıp, firmaların münferit olarak başvurmaları gerekmektedir. Birliğimiz vize konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 

Katılım bedelinin yatırılacağı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği USD hesabı banka bilgileri aşağıdaki gibidir:

USD Hesap Bilgileri

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
TR97 0001 5001 5804 8012 0284 44 

Ekler

  1. Heyet Taslak Programı
  2. Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK A-1) (Form üzerinde Şirketin unvanı doğru ve eksiksiz yazılmalı; firma kaşesi ve şirketi temsile yetkili kişinin ıslak imzası gerekmektedir.)  
  3. Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK C-2) (Excel formatında olarak e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir)
  4. Taahhütname
  5. Kişisel Verilerin Kullanımı Onay Formu
  6. Heyete katılan temsilcinin şirket sahibi veya ortağı olunması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi (E-mail ile gönderilmelidir.)
  7. Heyete katılacak temsilcinin firma personeli olması halinde (Yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya en güncel firma sigortalı hizmet listesi (E-mail ile gönderilmelidir.)