Birliğimiz tarafından üye firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde, doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın katılımı ile 28 Kasım – 2 Aralık 2023 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrinde bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu ticaret heyeti için, T.C. Ticaret Bakanlığı onayı alınması halinde, Birliğimiz tarafından katılımcı firma temsilcileri için destek tutarı oranında prefinansman sağlanacak olup katılım bedeli 1 kişi için 3.575 USD, aynı firmadan 2 kişi için 5.645 USD olacaktır. 

Kanada Türk Doğal Taşları Sektörel Ticaret Heyeti için firma kontenjanımız sınırlı olup, katılım bedeli aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Heyete katılmak isteyen firmaların https://tinyurl.com/imibkanada linkinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra katılım bedelini aşağıda yer alan banka hesabına yatırmaları ve ödeme dekontuyla beraber ek kısmında talep edilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak en geç 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar e-posta yoluyla [email protected] adresine ve ıslak imzalı belgeleri aşağıda yer alan Birlik adresine iletmeleri gerekmektedir.

İletişim

P. Canan Çağlayan
0 212 454 05 08
[email protected]

Dış Ticaret Kompleksi. Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 A Blok K:6 Bahçelievler, İstanbul.

USD Hesap Bilgileri

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
TR97 0001 5001 5804 8012 0284 44 

Ekler

  1. Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK A-1) (Şirket unvanı doğru ve eksiksiz yazılmalı, firma kaşesi ve şirketi temsile yetkili kişinin imzası bulunmalıdır)
  2. Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK C-2) (Excel dosyası olarak e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir)
  3. Taahhütname
  4. Kişisel Verilerin Kullanımı Onay Formu
  5. Heyete katılan temsilcinin Şirket sahibi veya ortağı olunması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi (E-mail ile gönderilmelidir) 
  6. Heyete Katılacak temsilcinin firma çalışanı olması halinde (Yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK bildirgesi (E-mail ile gönderilmelidir) 
  7. Taslak Heyet Programı