Turkish Stones Sektör Markası İçin Marka Ajansı İhalesi

İşbu şartname, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan TURQUALITY® tanıtım projesi desteği çerçevesinde Maden sektörünün ortak projelendirdiği Türk doğal taşının, “Turkish Stones” markası altında yurt dışı pazarlarda etkin bir şekilde tanıtılması için kabul edilen projesi kapsamında oluşturulan marka anayasası, iletişim stratejisi ve iletişim planının uygulamasının takip edilmesi ile markalaşma çalışmalarının hedef ülkelerde nasıl bir strateji ile yapılacağının belirlenmesi, dünya genelinde markalaşma sürecini tamamlayıcı nitelikte yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü pazarlama faaliyetinin yürütülmesi için hem etkili hem yaratıcı reklam ve tanıtım fikirlerinin geliştirilmesi ve talep edilen hizmetlerin EK-1 de yer alan şartnamede belirtilen niteliklerdeki usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi için kapalı zarf ihalesine çıkılmaktadır.

Talep Edilen Hizmetler

  1. Turquality projesinin tüm aşamalarının tek bir bakış açısı ile hikayeye sadık kalacak şekilde yönlendirilmesi
  2. Turkish Stones markasının yurt dışı pazarlarda etkin bir şekilde tanıtılması için marka anayasası/standartları oluşturulması
  3. Dünyada marka tanıtımı için hedef ülkelerin ve hedef kitlenin analiz edilmesi ve katılım sağlanacak tüm etkinliklerin belirlenmesi
  4. Diğer hizmet alınacak olan web sitesi, sosyal medya, içerik üretimi ve diğer iletişim çalışmalarının proje ile uyumlu olmasının kontrolü, denetimi ve koordinasyonunun sağlanması
  5. Gerekli hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği,
  6. Çalışma şekil ve koşulların belirlenmesi,
  7. Üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi,

Bu çerçevede EK-1’deki şartnamede belirtilen detaylara istinaden gerçekleştirilecek, imzalı ve kaşeli proje teklifinizin yine kaşeli ve imzalı kapalı zarf içerisinde 27 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00’e kadar elden veya kargo vasıtasıyla tarafıma iletilmesi rica olunur.

Teklifler mutlaka ıslak imzalı ve kaşeli olarak kapalı bir zarf içerisinde, zarfın kapanma yerleri de imzalı ve kaşeli olacak şekilde; ayrıca zarfın üzerinde tarihi ve ihale zarfı olduğu belirtilerek gönderilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Sorularınız olması durumunda [email protected]  üzerinden ya da 0 212 496 61 31 / 0 530 053 59 93 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.

Adres

Dış Ticaret Kompleksi. Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 A Blok K:6 Bahçelievler, İstanbul.

Ekler